دریافت لوح تقدیر از جهاد کشاورزی

مجتمع فرآورده های دریائی کیمیای جاسک در سال 1393 که با شعار "اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است به عنوان واحد نمونه تولید پودر ماهی جهت تولید انواع پودر ماهی و جذب سرمایه به استان هرمزگان موفق به دریافت لوح تقدیر از طرف استانداری استان هرمزگان و جهاد کشاورزی شد.

دریافت تمبر افتخار

مجتمع فرآورده های دریائی کیمیای جاسک به عنوان واحد نمونه تولیدی و مدیریتی و به جهت تولید انواع پودر ماهی و عدم ضرر رساندن به محیط زیست و نداشتن زایعات همچون خون آبه های ماهی و جذب سرمایه به شهرستان جاسک موفق به دریافت افتخاراتی از طرف اداره شیلات استان هرمزگان و جهاد کشاورزی شد.


با تلاش و به کار گیری از سخنان رهبری با محوریت سعی در اشتغال زایی و کسب پیروزی ها ما این افتخارات را مدیون شما حمایت کننده های محترم هستیم.
لوح تقدر کار افرین نمونه سال 1397